www.arkivet.aland.fi Fredag - 30 Oct 2020
Ålands landskapsarkiv Böcker i arkivet

Ålands landskapsarkiv är det självstyrande landskapets arkivinstitution.
Vanligen förknippas vi främst med förvaring och tillgängliggörande av historiskt källmaterial. Verksamheten omfattar alla delar av arkivhanteringen. I arbetsuppgiften ingår därför även att leda och utveckla dokumenthanteringen inom landskapsförvaltningen samt främja användandet av arkiven.
Verksamheten omfattar även vården av de statliga arkiv som berör Åland. Äldre arkiv från församlingar och kommuner förvaras likaledes hos landskapsarkivet.
Handlingar och dokument från föreningar, företag, stiftelser och privatpersoner, gårdar och byalag finner man även hos landskapsarkivet. Dessa privata papper utgör en omistlig del av kulturarvet och är viktiga att bevara för framtiden.
Landskapsarkivet har ett stort bibliotek med huvudsaklig inriktning mot Ålands historia. Där finns även en god samling genealogisk litteratur.
På vår hemsida finns information om vårt uppdrag, vilka arkiv vi förvarar och vilken service vi kan ge.
Visste du att...
...vi har ett finfint register över de bouppteckningar som finns bevarade!
Tel. +358-(0)18-25 344 Fax. 018-12 908
arkivet@regeringen.ax