www.arkivet.aland.fi Torsdag - 4 Jun 2020
Ålands landskapsarkiv Böcker i arkivet
Råd om privata arkiv
Papper och handlingar skapas i och kring nästan alla typer av verksamhet. För att bättre kunna skildra livet, kulturen och de olika verksamheterna på Åland samlar landskapsarkivet in även privata arkiv.
De privata arkiven kan vara av olika omfång och omfatta kortare eller längre tidsepoker. Vi brukar indela arkiven efter vilken organisationsform skaparen hade. Det kan vara föreningar, företag, byalag, gårdar, släkter eller privatpersoner. Arkivmaterialet behöver inte vara omfattande eller särskilt gammalt för att passa för bevarande. Viktigt är dock att söka hålla samman helheten. Hela arkivet på ett ställe är det bästa för alla. Det underlättar redovisningen och användningen.
Landskapsarkivet sluter överenskommelser om varje privatarkiv som lämnas in till oss. Huvudregeln är att vi skall klargöra äganderätten och användningen av arkiven i enlighet med gällande lagstiftning.
Det är svårt yttra sig generellt om vad som skall bevaras i ett privatarkiv. ”Bättre för mycket än för litet” är kanske en bra regel. Det material som lämnas till oss ordnar vi – det behöver alltså inte sorteras eller packas på något särskilt sätt. Tveka inte att ta kontakt om du behöver ett råd!
Visste du att...
...man kan låna in arkivalier och mikrofilm från andra orter till oss!
Tel. +358-(0)18-25 344 Fax. 018-12 908
arkivet@regeringen.ax