www.arkivet.aland.fi Fredag - 5 Jun 2020
Ålands landskapsarkiv Böcker i arkivet
Arkiv hos oss
Landskapsarkivet förvarar arkiv som kan hänföras till flera typer av verksamheter eller huvudgrupper.
Självstyrelsens myndigheter och organ.
Ålands folkrepresentation, Lagtinget förvarar själv sina arkiv. Landskapsarkivet förvarar en säkerhetskopia på mikrofilm av handlingarna.
Vi förvarar de äldre arkiven från Landskapsregeringen och alla dess olika avdelningar, byråer och enheter. Likaså är vi ansvariga för att ta hand om arkiven från alla andra organ och verksamheter som Ålands landskaps-regering driver. I praktiken betyder det att de olika arkivskaparna själva förvarar sina arkiv under en betydande tidsperiod innan de levereras till oss.
Kommunernas arkiv
De Åländska kommunerna har alla med ett undantag deponerat sina äldre arkiv hos landskapsarkivet. Det betyder att här finns samlat de historiska dokumenten från Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sund och Vårdö. Sottunga kommun förvara alltjämt själva sina handlingar. Depositionerna omfattar tiden från kommunernas införande till ca 1960.
Församlingarnas arkiv
Av Ålands 16 församlingars kyrkoarkiv har inte mindre än tretton deponerats i landskapsarkivet till största delen. Av kyrkoarkiven är det Eckerö, Finström och Mariehamn som inte är deponerade hos landskapsarkivet med små undantag. För samtliga församlingar har vi mikrofilm eller andra kopior avseende folkbokföringen. Den tidsmässiga omfattningen på depositionerna och mikrofilmerna varierar.
Statliga myndigheters arkiv
För de statliga myndigheter som har endast Åland som verksamhetsområde är landskapsarkivet arkivdepå. Myndigheterna förvarar själva sina arkiv så länge de själva anser det lämpligt. Vi förvarar det äldre arkivmaterialet från bland andra Ålands häradsrätt, Mariehamns rådhusrätt och magistrat, häradsskrivaren, kronofogden, länsstyrelsen, lotsplatserna, tullen med flera. En detaljerad redovisning finns på sidan klara web.
Privatarkiv
Föreningar, företag, stiftelser, privatpersoner, gårdar och byalag skapar och samlar alla var och en för sig handlingar och dokument. Dessa privata arkiv utgör betydelsefulla delar av vårt kulturarv. Syftet med bevarandet är först och främst det egna intresset av att veta vad som skett. Med tiden kan andra användare komma till. Lokalhistorisk eller släktforskning efterfrågar i ökande grad handlingar från föreningar och företag. Framtidens bild av vår tid blir fylligare med det privata arkivmaterialet.
Visste du att...
...vi har nästa alla åländsk kyrkobokföring på mikrofilm!
Tel. +358-(0)18-25 344 Fax. 018-12 908
arkivet@regeringen.ax