www.arkivet.aland.fi Torsdag - 4 Jun 2020
Ålands landskapsarkiv Böcker i arkivet
Klara web
För att öka kännedomen om och tillgängligheten till de arkiv som vi förvarar arbetar vi sedan en tid med att överföra alla arkivförteckningar till digital form. Programvaran vi använder heter ”Klara”. Med den kommer vi att inom en nära framtid kunna publicera sammandrag av alla förteckningar på nätet. I väntan på att det arbetet skall slutföras redovisar vi här en lista med namnen på alla de arkiv som vi förvarar.
Landskapet och underlydande inrättningar
Finansavdelningen:
Budgetbyrån
Räkenskapsbyrån
Byrån för avtals- och personalärenden
Ålands Fruktförsök
Ålands försöksfält/försöksstation
Kamreraravdelningen
Kansliavdelningen: Allmänna byrån
Byggnads- och brandskyddsbyrån, 
Synenämnden för härbärgerings-
och förplägningsrörelser
Kommunerna
Brändö kommun
Eckerö kommun
Finströms kommun
Föglö kommun
Geta kommun
Hammarlands kommun
Jomala kommun
Kumlinge kommun
Kökar kommun
Lemlands kommun
Församlingarna
Brändö församling
Föglö församling
Geta församling
Hammarlands församling
Jomala församling
Statliga myndighetens arkiv
Centralnämnden för landskapet Ålands valkrets:
Elektorsval
Landstingsmannaval
Riksdagsmannaval
Kastelholms kronofängelse
Kastelholms kronomagasin
Flisöbergs lotsplats
Ålands lotsfördelning
Finströms länsmansdistrikt
Föglö länsmansdistrikt
Hammarland-Eckerö länsmansdistrikt
Företag
Ab Fäktargubben
Ab Spinnrocken
Ahlmans lanthandel
Ahlstrand & Co
Aktiebolaget Ålands torfströfabrik
Andelslaget Jc-Is
Andelslaget Ytternäs ljus
Barkskeppet Olga
Bio Savoy
Bjärström-Emkarby-Ringsböle elandelslag
Gårdagsarkiv/Byalag
Dalkarby byalag, Jomala
Flaka byalag, Lemland
Gottby byalag, Jomala
Jomalaby byalag, Jomala
Järsö byalag, Lemland
Karlby byalag, Kökar
Simskäla byalag, Vårdö
Storby byalag, Eckerö
Tranvik byalag, Sund
Överby byalag, Eckerö
Föreningsarkiv
Föglö, Kökar, Sottunga brandstodsförening
Lemlands Brandförsäkringsförening
Föreningen för Ålands emigrantinstitut
Åland-Amerika föreningen
Daghemmet Lillstugan
Folkhälsan i Brändö
Folkhälsan i Jomala
Folkhälsan i Kumlinge
Folkhälsan på Åland r.f.
Hantverksföreningen
Privatpersoner
Andersson Petter, Kumlinge
Arvidsson, Viktor, landstingsman, snickare, 1901-1983
Backman Anni
Backman, Ida, barnmorska, 1866-1951
Bamberg, Åke, finanschef, 1919-
Berg, Margit, folkskollärarinna, 1903-1989
Berglund Ruben, annonschef, 1899-1971
Bergroth J.A.
Bertell Erik, folkskoleinspektör, 1911-1996
Björklund, Edgar, bonde, 1876-1946
Övriga arkiv
Allsvensk samling på Åland
Haraldsbyprojektet
Kommittén för värdering av 
rysk militär under åren 1914-1918 
förorsakade skador i  Ålands län
Liberalerna på Åland
Visste du att...
...det inte kostar något att lämna in privata arkiv hos landskapsarkivet!
Tel. +358-(0)18-25 344 Fax. 018-12 908
arkivet@regeringen.ax