www.arkivet.aland.fi Torsdag - 4 Jun 2020
Ålands landskapsarkiv Böcker i arkivet
Bibliotek
I landskapsarkivets bibliotek finns en god samling med anknytning till den Åländska historien, självstyrelsen och lokalhistorien. Här finns även en hel del litteratur om Ålands närmaste omgivningar.
Några ämnesområden är särskilt prioriterade i frågan om nyanskaffning. Det är centrala verk i lokalhistorien, genealogisk litteratur, litteratur med anknytning till de arkiv som vi förvarar samt lagstiftningstryck. Avsikten är att registrera så stora delar av biblioteket som möjligt i Katrinadatabasen.
Visste du att...
...vi har nästa alla åländsk kyrkobokföring på mikrofilm!
Tel. +358-(0)18-25 344 Fax. 018-12 908
arkivet@regeringen.ax