www.arkivet.aland.fi Torsdag - 4 Jun 2020
Ålands landskapsarkiv Böcker i arkivet
Register
Landskapsarkivet förvarar flera stora arkiv till vilka olika typer av register utarbetats. De största registren är de som utgör hjälpmedlet för att finna fram bouppteckningar och lagfarter i domstolarnas arkiv. Sedan länge har dessa register haft formen av kortregister. Vi arbetar för närvarande med att överföra uppgifterna till databaser. Dessa kommer att publiceras här på hemsidan. Tills vidare ber vi dock er att skriva ett brev eller en epost till oss om ni önskar uppgifter om bouppteckningar eller lagfarter.

Sök


Sök i bouppteckningar eller lagfarter?
Visste du att...
...vi har nästa alla åländsk kyrkobokföring på mikrofilm!
Tel. +358-(0)18-25 344 Fax. 018-12 908
arkivet@regeringen.ax