www.arkivet.aland.fi Fredag - 5 Jun 2020
Ålands landskapsarkiv Böcker i arkivet
Vår service
I vår forskarsal kan man ta del av de arkiverade handlingarna som vi förvarar. Till hjälp finns förteckningar och register av olika slag samt en kunnig personal.
Forskarsalens öppettider framgår av sidan "Kontakt" .
Under sommarmånaderna är öppettiderna på kvällar indragna. Tag gärna kontakt med oss för att kontrollera öppettiderna. Vår forskarsal har 14 läsplatser, läsare för mikrofilm och för mikrokort samt tillgång till dator. I Självstyrelsegården finns Cafè Hjorten som kan nyttjas av våra besökare.
Kopior
Vi expedierar kopior av bouppteckningar, lagfarter, testamenten och andra dokument på beställning.
Fotostatkopior kostar 15 cent per A4-sida. För bestyrkta kopior är priset 1,20 euro / A4-sida.
Utredningar
Den som så önskar kan få hjälp med släktutredningar. Såväl mindre som större utredningar utföres. Ta kontakt för en prisuppgift.
Ordningsregler
För att garantera att de dokument som vi förvarar kommer att bli kvar långt in i framtiden finns regler för förvaring och hantering. För besökare i vår läsesal gäller följande regler:
-väskor och ytterkläder lämnas i garderoben
-tystnad skall råda
-man skall slå av mobiltelefonerna
-rekvisitionerna skrivs tydligt
-varje forskare får samtidigt inneha högst 5 volymer
-lån ur biblioteket markeras med lånekvitto
-ingen mat eller dryck får föras in i salen
-ordningen på handlingarna får ej ändras
-handlingarna får ej vara underlag när man skriver
-fingrarna får ej fuktas vid bläddring
-för användande av särskilt ömtåliga handlingar gäller extra försiktighetsregler
-pennor får ej användas för att peka i handlingarna
-kalkering får ej förekomma
-fotografering endast efter tillstånd i varje enskilt fall
-medfört skrivmaterial, egna böcker och liknande skall uppvisas för personalen när så fordras
-de anvisningar som i övrigt lämnas av personalen skall följas
Visste du att...
...vi har nästa alla åländsk kyrkobokföring på mikrofilm!
Tel. +358-(0)18-25 344 Fax. 018-12 908
arkivet@regeringen.ax